Murmaling obs bygg

Jotun Drytech murmaling | Obsbygg.no

Værbestandig, silkematt akrylmaling med meget god dekk til utendørs bruk på mineralsk underlag. Forbruk ett strøk: 1 liter dekker 4-8 m².

JOTUN DryTech Murmaling motvirker flassing og er skittavvisende. Murmalingen har en unik 2-i-1 membranteknologi som er både diffusjonsåpen og vannavvisende. Til alle typer mur/grunnmur/betong.

Infra Premium murmaling | Obsbygg.no

Jotun orginal akryl murmaling har meget god farge- og glansholdbarhet, og som beskytter mot svertesopper. Malingen benyttes på sementrik puss, betong, eternitt …

Værbestandig, silkematt akrylmaling med meget god dekk til utendørs bruk på mineralsk underlag. Forbruk ett strøk: 1 liter dekker 4-8 m².

Jotun Orginal Akryl murmaling | Obsbygg.no

JOTUN DryTech Murmaling motvirker flassing og er skittavvisende. Murmalingen har en unik 2-i-1 membranteknologi som er både diffusjonsåpen og vannavvisende.

Silkematt, akryl, murmaling, velegnet for betong, til utendørs bruk.

Jotun Drytech murmaling 9 liter til 199,- fra Obsbygg

Jotun Drytech murmaling 9 liter til 199,- fra Obsbygg | Allebyggpriser.no

Se beste pris på Infra Premium Murmaling (9 liter). Sammenlign priser. Les tester og omtaler før du … Obs BYGG logo. Kampanjer og kundeavis! Obs BYGGlogo.

Se priser på Jotun Drytech murmaling 9 liter til 199,- fra Obsbygg og sammenlign med lignende varer. Allebyggpriser.no har priser på tusenvis av varer og materialer fra alle de store byggevarehusene i Norge. Finn de beste og billigste alternativene til ditt prosjekt.

Jotun Drytech murmaling | Obs.no

OBS! Grunn alltid med Murgrunning, også på tidligere malte flater. Påfør malingen med rulle eller pensel, etter fortynning, også med sprøyte.

Best pris på Infra Premium Murmaling (9 liter) – Prisguiden

Best pris på Infra Premium Murmaling (9 liter) – Se priser før kjøp

Jotun Drytech murmaling 3 LITER. 659 ,-. Obs Bygg. Gå til butikk. Jotun Drytech Murmaling. 1 749 ,-. Obs. Gå til butikk. Jotun Drytech Murmaling.

Se beste pris på Infra Premium Murmaling (9 liter). Sammenlign priser. Les tester og omtaler før du kjøper. Specs: Maling, Mur, Utendørs, 9L

Murmaling, 10 L – Biltema.no

Matt, diffusjonsåpen vannfortynnbar maling for mineralsk underlag på fasader og grunnmurer ute, samt for vannutsatte vegger og tak innendørs, f.eks. kjeller.  Biltemas Murmaling har meget god dekkevne, slik at man unngår for mange strøk som påvirker diffusjonen negativt. Spesielle egenskaper: Biltemas Murmaling er meget diffusjonsåpen, t.o.m. salter trenger gjennom malingsfilmen. Hvis saltene ikke kan vandre gjennom malingen, samles de under den. Mineralsalter inneholder vann, noe som betyr at konsekvensen blir frostsprengning. Eventuelle saltutfellinger er lette å skylle av om de ikke ”regner” bort naturlig. I kombinasjon med murmalingen oppnås en vannavvisende fasadebeskyttelse som er svært diffusjonsåpen. Det er viktig for å gi vann i mineralske vegger mulighet til å tørke ut. Det finnes vann i veggen, sugd opp kapillært fra bakken, fordampet fra mennesker og dyr, eller fra andre kilder. Karakteristisk for systemet er at vannet tørker ut fortere enn for ubehandlet vegg. Dette skyldes at kapillærkreftene blir større jo finere kapillærer man har. Biltemas Murmaling penetrerer dypt og hefter mot de indre kapillærveggene som dermed forminskes. Vær likevel alltid forsiktig når gammel akryl- eller lateksmaling overmales. Flere sjikt eller for tykke sjikt kan skape et for tett sjikt med frostspenninger som følge. I system med Murgrunning fungerer den karbonatiseringsbremsende. Bruksanvisning: Underlaget skal være rent, fast og tørt. Vask, skyll. Løs, gammel maling fjernes. Bruk stålbørste eller skrap bort gammel ”plastmaling”. Vask, skyll med vann og la tørke godt. OBS! Grunn alltid med Murgrunning, også på tidligere malte flater. Påfør malingen med rulle eller pensel, etter fortynning, også med sprøyte. Tips: Mal ikke mer (tykkere) enn det som kreves for god dekking, normalt ett strøk. Diffusjonsåpenheten fungerer best slik. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Advarsel! Det kan dannes farlige, respirerende dråper ved sprøyting. Unngå innånding av spray eller tåke. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Unngå utslipp til miljøet. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser. Inneholder: 2-octyl-2H-isothiazol-3-one; reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Inneholder biocidprodukter: C(M)IT/MIT (3:1). Inneholder biocidprodukter for bevaring av tørrfilm: IPBC. OIT diuron (ISO). Kan gi en allergisk reaksjon.VOC max: 40 g VOC/L. VOC limit: 40 g VOC/L (cat. A/c)

Infra murmaling premium tilbud hos Obs Bygg

Aktuelle Infra murmaling premium tilbud fra Obs Bygg kundeavisen. Sjekk de siste Infra murmaling premium kampanjer og nyt de beste Infra murmaling premium tilbude til den billigste tilgjengelige prisen.

Best pris på Infra premium murmaling – plankepriser

Best pris: Infra premium murmaling

Infra premium murmaling finner du hos Obs BYGG. Plankepriser hjelper deg å gjøre gode kjøp.

Jotun drytech murmaling – Finn den beste prisen på Prisjakt

Tilbud og omtaler på Jotun drytech murmaling.

Keywords: murmaling obs bygg