Starte egen bedrift hjemmefra – enkel markedsføring for nybegynnere

Hvis du har planer om å starte en egen bedrift, kan det ofte være fornuftig å ta de første forsiktige trinnene med utgangspunkt i egen bolig. Å investere i lokaler kan være kostbart, og utgifter til husleie kan være et betydelig innhogg i en beskjeden omsetning. Hvis du har mulighet til å bruke et eller flere rom i boligen til næringsvirksomhet, kan det være et alternativ. Samtidig vil det være nødvendig å markedsføre virksomheten – selv om du driver den fra egen villa.

Markedsføring ved boligen?

Det finnes ikke noe fasitsvar når det gjelder om det er fornuftig å markedsføre egen bedrift ved boligen. Et boligområde vil per definisjon være regulert til boligformål, så det vil være begrensninger når det gjelder hvilken type næringsvirksomhet du egentlig kan drive med i boligen. Å bruke en enkel gatebukk kan være et alternativ hvis du ønsker å gjøre det tydelig hvor bedriften din befinner seg.

Hvis du ikke naturlig vil ta imot kunder i boligen, kan det være mer enn nok med for eksempel profilering av biler. Denne løsningen er særlig relevant for håndverkere, en pent profilert bil kan være et effektivt markedsføringstiltak – også når den er parkert i oppkjørselen.

Digital eller analog markedsføring?

Innenfor praktisk talt alle bransjer er digital markedsføring et obligatorisk tema i 2023. Det trenger ikke å handle om kompliserte løsninger, men du må ha en grunnleggende tilstedeværelse på nett. Det gjelder selvfølgelig også når du driver bedriften din hjemmefra, men pass på at du kommuniserer tydelig når det gjelder hvorvidt kunder kan besøke deg eller ikke.

Analog markedsføring i form av flyers eller brosjyrer i postkassen kan være en god løsning når du vil nå lokale kunder, i og med at det er svært enkelt å målrette seg spesifikt mot et svært lokalt publikum som er bosatt i samme nabolag som deg selv – du trenger ikke å gjøre det mer komplisert.